ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันแรงงานแห่งชาติ
มีรายการจอง
 
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18 19
20 21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

Function Room

อนุมัติ01/05/2561 เวลา 15:03:17
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม xxx
รายละเอียด

123/4ก.56

อนุมัติ10/05/2561 เวลา 09:05:40
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม test
รายละเอียด

วิทยธำรง

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก บริหาร
วาระการประชุม ไม่รู้
รายละเอียด

203

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก บริหาร
วาระการประชุม MMM Meeting
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ