ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

VME1101

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 10:01:55
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก แผนกบริการ
วาระการประชุม afd
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 11:05:38
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ dfaกวิศ สุระประพันธ์   สำหรับแผนก แผนกบริการ
วาระการประชุม 1
รายละเอียด

3108

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 11:13:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ dfaกวิศ สุระประพันธ์   สำหรับแผนก แผนกบริการ
วาระการประชุม 2
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 10:01:08
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม fasdf
รายละเอียด

Conference Room

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายทดสอบ อนุมัติจองห้องประชุม   สำหรับแผนก ไอที_IT
วาระการประชุม IT Meeting
รายละเอียด

Conference Room

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทดสอบ อนุมัติจองห้องประชุม   สำหรับแผนก ไอที_IT
วาระการประชุม 1234
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ14/09/2561 เวลา 15:53:39
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม สอบโปรเจค
รายละเอียด

ห้องเรียน204

อนุมัติ13/09/2561 เวลา 11:09:23
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 61 เวลา 18:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม สอบโปรเจค
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ11/09/2561 เวลา 17:21:50
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม จองห้องเรียน
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ14/09/2561 เวลา 15:53:33
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม จองห้องเรียน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ