ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2
มีรายการจอง
 
3 4 5 6
มีรายการจอง
 
7
8 9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ทับทิมสยาม

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 10:49:54
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม ประชุม Sale
รายละเอียด

Conference Room

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ไอที_IT
วาระการประชุม IT
รายละเอียด

เพชรอำไพ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก การจัดการห้องประชุม
วาระการประชุม Meeting CAD
รายละเอียด

203

อนุมัติ14/07/2561 เวลา 10:22:47
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม Meeting CAD
รายละเอียด

3108

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อาวัชนาการ ยงกุล   สำหรับแผนก บริหาร
วาระการประชุม OPB
รายละเอียด

Function Room

อนุมัติ16/07/2561 เวลา 15:52:05
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม IT
รายละเอียด

123/4ข.58

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ16/07/2561 เวลา 10:51:06
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก บริหารทั่วไป
วาระการประชุม เทสจองห้อง
รายละเอียด

วิทยธำรง

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ไอที_IT
วาระการประชุม ทดสอบ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ