ปฏิทินการใช้ห้อง

กุมภาพันธ์ 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5
มีรายการจอง
 
6 7 8 9 10
11 12 13
มีรายการจอง
 
14
วันแห่งความรัก
15 16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18 19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25 26 27 28      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

3108

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 16:36:09
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก สารสนเทศ
วาระการประชุม จัดหาคอม
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 08:20:31
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม test
รายละเอียด

123/4ก.56

อนุมัติ15/02/2561 เวลา 09:54:02
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก บริหาร
วาระการประชุม tiger soft
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ17/02/2561 เวลา 23:49:33
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม ไฟ้ก่าดหเ่้
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ20/02/2561 เวลา 17:37:53
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม ssss
รายละเอียด

203

อนุมัติ20/02/2561 เวลา 17:40:03
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม wq
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ