ปฏิทินการใช้ห้อง

มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
10
มีรายการจอง
 
11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16
17 18 19 20 21 22
มีรายการจอง
 
23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

123/4ก.567

เปิดอ่านแล้ว28/02/2562 เวลา 14:51:21
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม ทดสอบ
รายละเอียด

123/4ก.567

เปิดอ่านแล้ว05/03/2562 เวลา 11:31:30
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม meeting
รายละเอียด

123/4ข.58

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พัชราภา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม มิตติ้ง
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 09:41:56
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม asdf
รายละเอียด

123/4ก.567

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม asfdf
รายละเอียด

Auditorium

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 17:32:13
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม นำเสนอแผนงานประจำปี
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ07/03/2562 เวลา 11:04:27
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม 112S
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 09:47:03
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม asdf
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 09:48:40
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ทดสอบ 01
วาระการประชุม asdf
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ07/03/2562 เวลา 15:31:10
วันที่ใช้ห้อง 14 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม TEST
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ