ปฏิทินการใช้ห้อง

สิงหาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6
มีรายการจอง
 
7 8 9 10
11 12
วันแม่
13 14 15 16 17
18 19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23
มีรายการจอง
 
24
25 26 27 28 29 30 31

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ศรีตรัง

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม fdddgdg
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 11:20:33
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม Test
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเจริญยิ่ง มหาสมบัติ   สำหรับแผนก ไอที_IT
วาระการประชุม พเหำกด
รายละเอียด

Creative Space

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 11:21:01
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพรชัย สิงห์นา   สำหรับแผนก ฝ่ายขาย
วาระการประชุม Test3
รายละเอียด

123/4ข.58

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 15:05:28
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มิ้น   สำหรับแผนก แผนก ERP
วาระการประชุม อบรม
รายละเอียด

203

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 15:20:11
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 62 เวลา 10:30   ถึงวันที่   21 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มนทกานติ์   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม อบรม
รายละเอียด

123/4ก.567

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 11:43:32
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   23 ส.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ คุณปลา   สำหรับแผนก แผนก ERP
วาระการประชุม พบลูกค้า
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ